/ /index.php?option=com_content&view=article&id=0 # # /index.php?option=com_content&view=article&id=0 /index.php?option=com_content&view=article&id=0
Koparki koparki2

AKTUALNOŚCI

AKTUALNE INWESTYCJE


1.  BUDOWA BUDYNKU STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W WYSZOGRODZIE PRZY UL. PŁOCKIEJ;

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
Termin Realizacji: kwiecień 2013 - grudzień 2014r.

Parametry:
Powierzchnia zabudowy - 267m2;
Powierzchnia Użytkowa - 351m2;
Kubatura - 1 793,6m3;

2. PRZEBUDOWA I BUDOWA ULIC OSIEDLOWYCH W M. BIELSK - ul. 20 Stycznia, Topolowa, Jaśminowa, Chabrowa, Zielona, Ostatnia, Akacjowa, Sosnowa, Świerkowa.

Inwestor: Gmina Bielsk
Termin realizacji: maj 2012r - sierpień 2014r.

3. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 4 W PŁOCKU, UL. LACHMANA 10.

Inwestor: Gmina Miasta Płocka;
Termin realizacji: sierpień 2013 - lipiec 2014r.

Parametry rozbudowywanego obiektu:
Powierzchnia zabudowy: 468,40m2;
Kubatura: 2 623,04m3;

4. BUDMAT - REWITALIZACJA OBSZARU DAWNEJ FABRYKI MASZYN ŻNIWNYCH W PŁOCKU;

Inwestor: BUDMAT 
Termin realizacji: lipiec 2013r - 

Zakres: Pełen remont, modernizacja i adaptacja murowanego budynku dwukondygnacyjnego, przemysłowego o powierzchni 1 645m2 oraz budynku jednokondygnacyjnego, przemysłowego o powierzchni 3 572m2 wraz z zagospodarowaniem terenu zielonych oraz przestrzeni przemysłowej i produkcyjnej.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU W BRZEŚCIU KUJAWSKIM.

Inwestor: Gmina Brześć Kujawski.
Termin realizacji zadania: kwiecień 2013 - lipiec 2014r.

Zakres zadania: - Wykonanie skateparku, , słowni zewnętrznej, nawierzchni poliuretanowej, szlaków plenerowych, ścieżki rowerowej, chodnika, parkingów, oświetlenia, przyłącza kanalizacji deszczowej, urządzenie terenów zielonych, wymiana nawierzchni chodników i placów oraz ogrodzenia zewnętrznego. 

6. Termomodernizacja i remont ZSZ nr 2 w Kutnie.

Inwestor: Powiat Kutno.
Termin realizacji: sierpień 2013 - sierpień 2014r.

7. BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - ZAJAZDU Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ W M. HOLENDRY, GM. STRZELCE.

Inwestor: PW ANTALI 
Termin wykonania: kwiecień 2013 - lipiec 2014r.

Parametry budowanego obiektu:
Powierzchnia zabudowy - 248m2;
Powierzchnia użytkowa - 410,44m2;
Kubatura - 1 661,10;

8. BUDOWA BUDYNKU PORODÓWKI DLA KRÓW WRAZ Z INSTALACJAMI W ZG STRZELCE.

Inwestor: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Termin wykonania: sierpień 2013r. - grudzień 2013r.

9. ROZBUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW INWENTARSKICH O CZĘŚCI GOSPODARCZE W M. TRĘBKI, GM. SZCZAWIN KOŚCIELNY.

Inwestor: Pewniak i Spółka
Termin realizacji: maj 2013 - wrzesień 2013r.